Thông báo chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam CTCP Tập đoàn Haprosimex
30 Tháng Mười 2021        -

Tệp đính kèm:
 00010101_000_CBTT chào bán cạnh tranh - Haprosimex.rar
Tin mới
14/01/2022 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
13/01/2022 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty CP Nhựa Picomat
13/01/2022 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu
12/01/2022 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần LILAMA 3
12/01/2022 Thông báo kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh mua Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định
05/01/2022 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Phú Quốc
31/12/2021 Thông báo chào bán Trái Phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital ra công chúng
29/12/2021 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
29/12/2021 THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
24/12/2021 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam sở hữu
Tin trước
30/10/2021 Thông báo bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Lilama 3
29/10/2021 Thông báo kết quả đăng ký đầu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
21/10/2021 Bản CBTT chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
19/10/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng – CTCP Đá hoàng Mai
18/10/2021 Thông báo bán đấu giá cp của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
18/10/2021 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Bắc Thăng Long
15/10/2021 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
15/10/2021 Thông báo bán đấu giá theo lô lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
13/10/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Phục Hưng Holdings
12/10/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ Phần Minh Hưng Quảng Trị