Để tiến hành giao dịch chứng khoán tại Công ty chúng tôi, trước hết quý khách cần có 02 tài khoản. Một tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán được mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà nội. Mục đích của tài khoản này để quản lý việc nộp và rút tiền khi Quý khách đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán được dễ dàng, thuận tiện và chuyên nghiệp. Một tài khoản chứng khoán do Phòng môi giới của Công ty chúng tôi mở. Mục đích của tài khoản chứng khoán này để quản lý các giao dịch liên quan đến chứng khoán.

A. Các giấy tờ, tài liệu cần thiết

Khi mở tài khoản tiền tại SHS, Quý khách cần mang theo các giấy tờ sau:

STT

Các loại tài liệu

Số bản

Ghi chú

1

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

02 bản

Theo mẫu của SHS

2

Phiếu đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán

02 bản

Theo mẫu của SHS

Ngoài ra, Khách hàng cần cung cấp cho SHS các tài liệu sau:

Đối với Khách hàng là cá nhân trong nước

3

CMND

01 bản

Bản photo

4

Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có UQ)

01 bản

Bản gốc

Đối với Khách hàng là Tổ chức trong nước

3

Giấy phép đăng ký kinh doanh

01 bản

Bản sao có công chứng

4

CMND của Giám đốc, Kế toán trưởng

01 bản

Bản sao có công chứng

5

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (nếu có)

01 bản

Bản sao có công chứng

6

Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có ủy quyền)

01 bản

Bản gốc

7

CMND của người được ủy quyền đại diện giao dịch

01 bản

Bản sao

8

Đăng ký mã số thuế

01 bản

Bản sao có công chứng

9

Mẫu chữ ký và mẫu dấu (Mẫu chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, mẫu dấu công ty)

01 bản

Theo mẫu của SHS (bản gốc)

 

B.   Các bước mở tài khoản chứng khoán tại SHS

Bước 1:     Chuẩn bị các giấy tờ như trên

Bước 2:     Quý khách nhận bộ hồ sơ tại quầy giao dịch gồm: Phiếu yêu cầu mở tài khoản (01bản), Hợp đồng mở tài khoản (02bản), và các phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có)

Bước 3:     Quý khách điền đầy đủ các thông tin trên bộ hợp đồng, sau đó nộp lại cho nhân viên giao dịch.

Bước 4:     Quý khách nhận lại một bộ hồ sơ bao gồm: Hợp đồng mở tài khoản (01bản), Phụ lục hợp đồng (01bản), Thẻ giao dịch khách hàng.

Phụ lục hợp đồng nếu có bao gồm:

-          Phụ lục Hợp đồng giao dịch chứng khoán qua điện thoại

-          Phụ lục Hợp đồng giao dịch chứng khoán qua Internet.

 

Quý khách hàng là nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân?
Nơi mở Tài khoản tại SHS: