Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 2,989
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 51.90
Biến động 52 tuần 46.30 - 63.50
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 28,117,332
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 6.78%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 57,600,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 11.41x
P/E pha loãng 11.41x
P/B 2.15x
EPS cơ bản (12 tháng) 4.549
EPS pha loãng (12 tháng) 4.549
Giá trị sổ sách 24.10
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về CAV
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan