Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
HKT - HKT
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 10
Giá mở cửa 1.70
Giá tham chiếu 1.80
Biến động 52 tuần 4.10 - 7.40
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 2,981,974
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE -0.81%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 5,577,300
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 1.30x
P/E pha loãng 1.30x
P/B 0.15x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.383
EPS pha loãng (12 tháng) 1.383
Giá trị sổ sách 11.98
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về HKT
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan