Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
HNG - HNG
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 4,841
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 6.31
Biến động 52 tuần 5.40 - 12.60
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 427,418,218
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.07%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 767,143,895
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 5.75x
P/E pha loãng 5.75x
P/B 0.46x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.098
EPS pha loãng (12 tháng) 1.098
Giá trị sổ sách 13.63
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về HNG
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan