Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
NGC - CTCP Chế Biến Thủy Sản XK Ngô Quyền
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 10.10 8.30 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 18
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 9.20
Biến động 52 tuần 7.50 - 11.80
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 706,274
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.48%
Beta 0.21
Số cổ phiếu đang lưu hành 1,999,944
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 6.26x
P/E pha loãng 6.26x
P/B 0.81x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.469
EPS pha loãng (12 tháng) 1.469
Giá trị sổ sách 11.37
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về NGC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản - Mua bán cá và thủy sản, chế biến sản phẩm từ ngũ cốc - XNK phụ gia, vật tư, MMTB phục vụ ngành khai thác chế biến thủy sản...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  15,020 10.70 -0.93%
ABT  270 34.20 1.03%
ACL  9,630 8.30 1.22%
AGD  800 35.80 -6.77%
AGF  320 7.69 4.63%
ANV  1,606,120 18.60 1.92%
ASM  1,749,030 9.91 -0.80%
ATA  0 0.70 0.00%
AVF  0 0.60 0.00%
BLF  300 3.80 0.00%
CAD  0 0.70 0.00%
CFC  0 6.30 0.00%
CLP  11,960 3.40 3.03%
CMX  100 4.64 0.00%
FBT  20 4.70 0.00%
FDG  0 1.20 0.00%
FMC  383,320 27.95 2.01%
GFC  0 6.20 0.00%
HFX  0 1.40 0.00%
HVG  266,750 5.03 -2.52%
ICF  0 2.00 0.00%
MPC  7,900 39.40 1.29%
NSC  3,910 118.60 6.94%
PSL  2,100 34.90 -0.29%
SHV  0 12.00 0.00%
SJ1  1,200 21.00 9.38%
SPD  0 6.00 0.00%
SSC  1,260 65.50 -6.96%
TS4  129,610 7.50 -5.90%
VHC  73,650 51.80 0.58%
VNH  0 1.00 0.00%
VTF  0 33.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan