Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
PSC - CTCP Vận Tải và Dịch Vụ Petrolimex Sài Gòn
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 17.40 14.40 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 114
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 15.90
Biến động 52 tuần 11.20 - 17.00
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 3,499,435
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 2.94%
Beta -0.09
Số cổ phiếu đang lưu hành 7,200,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 8.19x
P/E pha loãng 8.19x
P/B 0.92x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.942
EPS pha loãng (12 tháng) 1.942
Giá trị sổ sách 17.31
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về PSC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh vận tải xăng dầu, vận tải gas, sản phẩm hóa dầu bằng đường bộ và đường thủy - Tổng đại lý bán buôn và bán lẻ xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan