Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
EID - CTCP ĐT & PT Giáo Dục Hà Nội
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
13.40 +0.40 (+3.08%) 14.30 11.70 12.60 - 13.60 8,200 105.70 triệu

Công cụ Phân tích kỹ thuật bao gồm đầy đủ các chức năng cần thiết cho phép nhà đầu tư có thể phân tích các cổ phiếu bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến.
