Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
MCF - CTCP Xây Lắp Cơ Khí & Lương Thực Thực Phẩm
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
12.60 -0.10 (-0.79%) 13.90 11.50 12.60 - 12.60 100 1.26 triệu

Công cụ Phân tích kỹ thuật bao gồm đầy đủ các chức năng cần thiết cho phép nhà đầu tư có thể phân tích các cổ phiếu bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến.
