Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
TGP - CTCP Trường Phú
Sàn : UPCOM
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
7.50 +0.40 (+5.63%) 8.10 6.10 7.50 - 7.50 1,000 7.50 triệu

Công cụ Phân tích kỹ thuật bao gồm đầy đủ các chức năng cần thiết cho phép nhà đầu tư có thể phân tích các cổ phiếu bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến.
