Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Quang Hiển mang đến cho SHS cái nhìn của nhà lãnh đạo nhạy bén và linh hoạt, đã được trải nghiệm thực tế trên cương vị Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn – Hà Nội, quản lý nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Ông đã được công nhận là doanh nhân tiêu biểu toàn quốc và thành phố Hà Nội các năm 2001, 2002, 2003, 6 tháng đầu năm 2004 và đã nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý khác của các Bộ, ban, ngành liên quan.

Ông Mai Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Mai Xuân Sơn làm việc tại Công ty CP Tập đoàn T&T trong nhiều năm, ông Sơn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tổ chức. Từ 2010 đến nay, ông Mai Xuân Sơn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn T&T.

Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Vũ Đức Tiến tốt nghiệp cử nhân Khoa Kế toán – Học viện Ngân hàng và cử nhân Khoa Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1995. Trong quá trình công tác, Ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong các Ngân hàng thương mại, Tổng Công ty Nhà nước, Công ty Cổ phần và có nhiều kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, thương mại, xuất nhập khẩu… Gia nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội từ những ngày đầu mới thành lập đã mang lại cho Ông những hiểu biết sâu sắc về hoạt động và văn hóa của SHS cũng như những kinh nghiệm quý báu về quản lý, điều hành Công ty. Tại SHS, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty. Ngày 31/10/2014 Ông Vũ Đức Tiến chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty theo quyết định số 45-2014/QĐ-HĐQT. Hiện tại, Ông đang là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).

Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Đăng Khoa đã nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và là chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính tín dụng lớn. Từ năm 2009 đến nay, ông là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Diệu Trinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại SHS nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 03/01/2020. Bà Trinh tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Trung tâm Đào tạo Quản lý Pháp Việt (CFVG) và là cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Trinh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, đầu tư.