VNI: Thông báo về việc Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện nộp tiền tăng vốn điều lệ
18 Tháng Giêng 2017        -

Tin mới
01/10/2020 Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam của Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty CP ĐT Quốc Tế Shinbi Dental
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành Miền Trung
05/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần EA SÚP 5
22/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Thủy sản Hà Nội-Cần Thơ
18/05/2020 Thông báo Về việc Thanh lý hợp đồng Ủy thác Quản lý cổ đông của CTCP du lịch Kim Liên
18/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng CTCP bảo hiểm hàng không
12/05/2020 Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân
12/05/2020 CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Thông báo Về việc lấy ý kiến và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
01/04/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Du lịch Kim Liên
Tin trước
26/12/2016 EMS Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
26/12/2016 Vinafor Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
05/12/2016 Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam-Công ty cổ phần
06/10/2016 Thông báo về việc chi trả cổ tức 2015 cho cổ đông không phải là CBCNV hiện đang công tác tại Công ty EMS
14/06/2016 Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama vào ngày 15 tháng 06 năm 2016
10/05/2016 Tài liệu ĐHCĐ - Công Ty Cổ phần Bất động sản Lilama
26/08/2015 SHI trao đổi hợp tác với Asia Frontier Capital
10/06/2015 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần lần 2 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 838
10/06/2015 Thông báo mời họp - Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê
01/06/2015 Bổ sung Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Vận tải Ô tô số 2