Tin về hoạt động SHS
Các tin khác:
09/09/2020   SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận
09/09/2020   Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần SHS của cổ đông Nghiêm Khắc Hải
09/09/2020   SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc
09/09/2020   Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận
04/09/2020   SHS: Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đợt 3.2020
28/08/2020   SHS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
28/08/2020   SHS: Giấy chứng nhận thành viên lưu ký (thay đổi lần thứ 7)
28/08/2020   SHS: Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020
20/08/2020   SHS: Báo cáo giao dịch của tổ chức có liên quan của PVM
17/08/2020   SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020
14/08/2020   SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên được soát xét năm 2020
14/08/2020   SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2020
10/08/2020   SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020
29/07/2020   SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
22/07/2020   SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2020
110