Tin về hoạt động SHS
Các tin khác:
12/04/2024   SHS: Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên BKS CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
11/04/2024   SHS: CBTT Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh đối với ông Phạm Thanh Vũ
11/04/2024   SHS: CBTT Bà Lê Quang Ngọc Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh
10/04/2024   SHS: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
05/04/2024   SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh sửa đổi lần thứ 01
03/04/2024   SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi lần thứ 11
01/04/2024   SHS: CBTT Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Tổng Giám đốc
29/03/2024   SHS: CBTT Ông Trần Sỹ Tiến thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán Trưởng
29/03/2024   SHS: CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng
29/03/2024   SHS:CBTT Người được ủy quyền CBTT
29/03/2024   SHS_Chủ tịch HĐQT báo cáo hoàn thành giao dịch mua CP SHS
27/03/2024   SHS: CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
27/03/2024   SHS: CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
25/03/2024   CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của UBCKNN
20/03/2024   SHS: Thông báo Giảm 1% lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán từ ngày 22/03/2024
110