Tin về hoạt động SHS
Các tin khác:
28/04/2023   CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
28/04/2023   Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ
28/04/2023   Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
28/04/2023   SHS: Thông cáo báo chí về ĐHĐCĐ thường niên SHS năm 2023
27/04/2023   SHS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04-01/05 NĂM 2023
20/04/2023   SHS: CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh
20/04/2023   SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2023
17/04/2023   Chứng khoán SHS khai trương văn phòng mới Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
14/04/2023   SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022
13/04/2023   SHS cbtt v.v Chủ tịch HĐQT SHS được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT SHB
11/04/2023   SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
06/04/2023   SHS chính thức được giao dịch ký quỹ kể từ ngày 07/4/2023
06/04/2023   SHS: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp
05/04/2023   Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và Giấy ủy quyền (Notice of AGM & Letter of proxy sample)
27/03/2023   CBTT: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
110