Tin về hoạt động SHS
Các tin khác:
14/10/2021   SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021   SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021   SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021   SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021   T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021   T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
24/09/2021   SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021   SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021   SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021   SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
25/08/2021   THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
13/08/2021   SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
13/08/2021   SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
12/08/2021   SHS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN)
11/08/2021   SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
110