Tin về hoạt động SHS
Các tin khác:
09/09/2022   THÔNG BÁO: HOSE SẼ CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÔ LẺ TỪ THỨ HAI, NGÀY 12/09/2022
06/09/2022   SHS: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
06/09/2022   SHS: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của SHS
06/09/2022   SHS: CBTT Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
06/09/2022   SHS: CBTT thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
05/09/2022   SHS: CBTT Thay đổi Tổ chức có liên quan của người nội bộ
30/08/2022   SHS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
29/08/2022   SHS_8/9/2022_Ngày GD đầu tiên CP SHS NYBS sau đợt phát hành CP để trả cổ tức năm 2021 (18%) và tăng VCP từ NVSCH (7%)
25/08/2022   Thông báo về việc rút ngắn thời gian thanh toán GDCK kể từ ngày 29/08/2022
23/08/2022   SHS: CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SHS tại HNX
17/08/2022   SHS công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2009/GCNCP-VSD-6 do VSD cấp ngày 16/08/2022
16/08/2022   CBTT: SHS trả Giấy Chứng nhận Sở hữu cổ phần SHS cho Cổ đông chưa lưu ký CP SHS
15/08/2022   SHS : CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của SHS
12/08/2022   SHS : CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 được soát xét
12/08/2022   SHS : CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét
110