Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của CTCP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
14 Tháng Mười Hai 2020        -

Tệp đính kèm:
 20201214_000_Tài liệu ĐHCĐBT lần 2_Haphamco.rar
Tin mới
05/03/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
05/02/2021 THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC BUỔI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ THỎA THUẬN TRỰC TIẾP QUYỀN MUA CỔ PHIẾU QUỸ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO DATC SỞ HỮU
04/02/2021 THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC BUỔI XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ THỎA THUẬN TRỰC TIẾP CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO VNPT SỞ HỮU
03/02/2021 Thông báo chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu quỹ của CT TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
01/02/2021 Thông báo chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
08/01/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Phát Điện 2
29/12/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Xây Dựng và Giao thông Bình Dương
24/12/2020 Thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp Bưu điện Huế thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
21/12/2020 Thông báo chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà
18/12/2020 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Xây lắp Bưu điện Huế do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
Tin trước
10/12/2020 Thông báo về danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đăng ký đấu giá theo lô cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
10/12/2020 Thông báo về việc không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần CTCP Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
08/12/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại CTCP Phát triển Nông Lâm Hà Tĩnh
07/12/2020 Thông báo bán đấu giá cp của Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng – do Bộ xây dựng sở hữu
07/12/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc
04/12/2020 Thông báo đấu giá cổ phần Nhà Khách Bông Sen
02/12/2020 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
01/12/2020 Thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) Tại CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
30/11/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu tại CTCP Xây lắp Bưu điện Huế
27/11/2020 Thông báo bán đấu giá cp của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ xây dựng sở hữu