SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 06.2020
01 Tháng Bảy 2020        -

SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 06.2020

 

Chi tiết xem tại File đính kèm!

 

Tệp đính kèm:
 20200701_104721_DanhMucCKGDKQT6.rar
Tin mới
13/01/2021 SHS: Điều chuyển cổ phiếu NHA từ sàn HNX sang sàn HSX tại Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 13/01/2021
11/01/2021 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Sàn HNX Quý I/2021 – Áp dụng từ 11.01.2021
07/01/2021 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Sàn HSX Quý I/2021 – Áp dụng từ 08.01.2021
04/01/2021 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12.2020
29/12/2020 SHS: Điều chuyển cổ phiếu VIX từ sàn HNX sang sàn HSX tại Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 29/12/2020
23/12/2020 SHS: Thêm cổ phiếu GEG (sàn HSX); Điều chuyển cổ phiếu VCG từ sàn HNX sang sàn HSX tại Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 23/12/2020
02/12/2020 SHS: Điều chuyển cổ phiếu ACB từ sàn HNX sang sàn HSX tại Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 02/12/2020
01/12/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 11.2020
09/11/2020 SHS: Thêm cổ phiếu TEG (sàn HSX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 09/11/2020
02/11/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 10.2020
Tin trước
19/06/2020 SHS: Thêm cổ phiếu CRE, SGN (sàn HSX), cổ phiếu IDC (sàn HNX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 19/06/2020
02/06/2020 SHS: Loại cổ phiếu DHM (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 02/06/2020
01/06/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 05.2020
22/05/2020 SHS: Loại cổ phiếu DLG (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 22/05/2020
04/05/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04.2020
29/04/2020 SHS: Thêm cổ phiếu TLG (sàn HSX), loại cổ phiếu LMH (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 29/04/2020
24/04/2020 SHS: Thêm cổ phiếu CCL, CMX và SZC (sàn HSX), loại cổ phiếu TEG (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 24/04/2020.
16/04/2020 SHS: Loại cổ phiếu YBM (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 16/04/2020
14/04/2020 SHS: Loại cổ phiếu IBC (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 14/04/2020
09/04/2020 SHS: Loại cổ phiếu EBS và cổ phiếu KVC (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 09/04/2020