SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020
17 Tháng Tám 2020        -

SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020

Chi tiết xem Tại file đính kèm.

Tệp đính kèm:
 20200817_145859_SHS_BCBatthuong_NghiquyetHDQTphathanhTPdot 3.2020.pdf
Tin mới
14/04/2021 SHS tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 16.06.2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
12/04/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan với Người nội bộ
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
30/03/2021 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
23/03/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
25/12/2020 CBTT: Quyết định giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thùy Linh
25/12/2020 CBTT: Quyết định thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Thị Bích Thảo
18/12/2020 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan - SHB
Tin trước
10/08/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020
07/08/2020 SHS thông báo hỗ trợ Cổ đông/Người sở hữu cổ phần chứng khoán SHS chưa lưu ký cổ phiếu
22/07/2020 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2020
10/07/2020 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019
25/06/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
24/06/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
16/06/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2020
27/04/2020 SHS ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2020: 20/05/2020
23/04/2020 SHS: CBTT tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHS
17/04/2020 SHS: Công bố thông tin tái bổ nhiệm PTGĐ kiêm KTT Trần Sỹ Tiến