Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông Vũng Tàu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
06 Tháng Tám 2020        -

Tin mới
20/10/2020 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Cảng Đạm Ninh Bình
19/10/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn
16/10/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần công ty Viettel Post
29/09/2020 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do EVN sở hữu
29/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
21/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Trung Tâm Nông Nghiệp Mùa Xuân
10/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Phà An Giang
07/09/2020 Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
07/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ Phần NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
28/08/2020 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tin trước
05/08/2020 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4
05/08/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư
04/08/2020 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty TNHH MTV Giống Gia súc Hải Dương
03/08/2020 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Formach do TCT Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu
31/07/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu tại CTCP Tư vấn Trường Sơn
27/07/2020 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu VN sở hữu
17/07/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại CTCP Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông Vũng Tàu
16/07/2020 Thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần CTCP Formach Do TCT Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu
08/06/2020 Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Formach do TCT Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu
02/06/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CP CTCP Petec Bình Định