Thông báo bán đấu giá cp của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
15 Tháng Mười 2021        -

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_Dang WEB PHC.rar
Tin mới
30/11/2021 Thông báo kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP LILAMA 3
17/11/2021 THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
12/11/2021 Thông báo kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh mua Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex
12/11/2021 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của CT TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Lilama 3
09/11/2021 Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của CTCP CK TP HCM
09/11/2021 Thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu CTCP Đá Hoàng Mai
30/10/2021 Thông báo chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam CTCP Tập đoàn Haprosimex
30/10/2021 Thông báo bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Lilama 3
29/10/2021 Thông báo kết quả đăng ký đầu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
21/10/2021 Bản CBTT chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
Tin trước
15/10/2021 Thông báo bán đấu giá theo lô lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
13/10/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Phục Hưng Holdings
12/10/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ Phần Minh Hưng Quảng Trị
01/10/2021 Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Bắc Thăng Long
25/08/2021 Thông báo bán đấu giá Cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sở hữu
18/08/2021 Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
23/06/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần Ngân hàng TMCP Bản Việt
15/06/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của CTCP Sản xuất và thương mại nhựa Việt Thành
19/05/2021 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng Hải - TKV
02/04/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Nhựa An Phát Xanh