SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2021
19 Tháng Mười 2021        -

SHS lần đầu tiên gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận ngàn tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS) xin công bố BCTC Quý 3/2021.
Công ty báo lãi lũy kế 1.028 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, đạt 137% so với Kế hoạch cả năm, và gấp gần 2 lần cùng kỳ.
Trong Quý 3, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 63,4%, đạt mức 212 tỷ đồng, với nhiều khoản đầu tư tự doanh quan trọng của SHS ghi nhận tăng giá khá tích cực trong quý 3.
Doanh thu hoạt động Môi giới trong Quý đạt 126,8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, với lượng tài khoản mở mới tăng mạnh, và thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư F0.
Dư nợ cho vay margin cuối Quý 3 đạt 3.643 tỷ đồng, tăng trưởng +105% so với số đầu năm.
Chi phí hoạt động đạt mức 212,2 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 89,4 tỷ đồng, tăng 58% và chi phí môi giới tăng 133% đạt mức 72,4 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q3/2021 ghi nhận 306 tỷ đồng, tăng mạnh 76% so với cùng kỳ.
SHS đã thực hiện tăng vốn Điều lệ thành công lên 3.250 tỷ đồng, thông qua (1) Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1, giá 13.500 đồng/cổ phiếu (2) Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ tức bằng cổ phiếu) tỉ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu, và (3) Phát hành 4 triệu cổ phiếu theo Chương trình Lựa chọn Người lao động (ESOP 2021), giá 12.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SHS đạt doanh thu 1.753 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 773 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kì, trong đó tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi 171 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kì. Doanh thu môi giới đạt 368,5 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có sự tăng cường đáng kể nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu tư vấn và dịch vụ trái phiếu lũy kế ghi nhận ở mức là 101 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.028 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kì và đạt 137% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.
 
Từ bảng so sánh các doanh nghiệp trong ngành ở trên, chỉ số hiệu quả trên vốn chủ của SHS (ROE trượt 12 tháng) đạt mức 30,3% cao hơn đáng kể trung bình ngành là 23% trong khi đang giao dịch ở ngưỡng P/E trượt 12T là 11,5 lần, thấp hơn đáng kể ngưỡng trung bình ngành CK là 15,1 lần. Chỉ số EV/EBITDA của SHS ở ngưỡng 9,3 lần so với trung bình ngành là 13,9 lần. Trong quý 3/2021, cổ phiếu SHS đỉnh điểm có lúc ghi nhận đà tăng tới gần +33%  và đạt mức ở mức 42.300 đồng/cổ phiếu (giá sau chia và phát hành thêm). Diễn biến này phản ánh phù hợp với tình hình hoạt động-kinh doanh tốt đẹp, tăng trưởng ổn định của công ty.

Tệp đính kèm:
 20211019_162217_SHS_BCQuy_BCTC_III.2021_W.pdf
Tin mới
30/01/2024 SHS CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
19/01/2024 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2023
24/10/2023 Thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)
19/10/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III/2023
14/08/2023 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét
14/08/2023 Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2023 được soát xét
27/07/2023 SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
20/07/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2.2023
02/06/2023 SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 bằng tiếng Anh
20/04/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2023
Tin trước
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
23/07/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
19/07/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2021
09/06/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 bằng tiếng Anh
20/04/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2021
16/04/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020
29/03/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán
29/03/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 được kiểm toán
29/01/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020