T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
07 Tháng Mười 2021        -

Công ty CP Tập đoàn T&T – Cổ đông lớn, Cổ đông sáng lập , Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông báo về việc nhận và hoàn thành mua toàn bộ số lượng cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 như sau:
Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu:                                                 11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%
Số lượng cổ phiếu SHS được quyền mua và đăng ký mua:                  5.871.708 cp
Tổng Giá trị cổ phiếu SHS được quyền mua: (theo mệnh giá 10,000 VND):   58.717.080.000 VND
Tổng Giá trị giao dịch cổ phiếu SHS giao dịch : (theo giá phát hành 13,500 VND): 79.268.058.000 VND

Thời gian giao dịch: Ngày 04/10/2021
Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 04/10/2021
Tổng số lượng cổ phiếu SHS sau khi thực hiện giao dịch mua CP SHS PHT: 17.615.124 cp

Tổng số lượng cổ phiếu SHS nắm giữ sau khi kết thúc đợt phát hành: 18.202.294 cp; bao gồm:
+ Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu: 11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%
+ Số lượng cổ phiếu SHS nhận được từ việc phát hành CP SHS từ nguồn VCSH (5%): 587.170 cp
+ Số lượng cổ phiếu SHS mua thêm (50%, giá 13.500VND): 5.871.708 cp
 
Toàn văn Thông báo giao dịch đăng tại đây.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:
 00010101_000_SHS_2021 BC KQGD quyen mua TT.pdf
Tin mới
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
Tin trước
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
24/08/2021 SHS Báo cáo cơ cấu cổ đông tại ngày ĐKCC 24.08.2021
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu SHS năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)
10/08/2021 SHS: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đối với cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 và cổ tức bằng tiền năm tài chính 2020
09/08/2021 SHS nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của UBCKNN cấp