Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 5 Trái phiếu CTCP Ea Súp 1
05 Tháng Mười Một 2021        -

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_2021.11.05 CV1290 TB Ngày chốt trả lãi ES1.pdf
Tin mới
26/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thuận Bắc từ 28/11/2021
26/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Thủy Điện Pắc Ma từ 28/11/2021 đến 28/02/2022
24/11/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Lê Thị Ngọc Uyên
24/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 3 từ ngày 26/11/2021
24/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 2 từ ngày 26/11/2021
24/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 1 từ ngày 26/11/2021
19/11/2021 Thông báo Về việc Thanh lý hợp đồng Ủy thác Quản lý cổ đông giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội
17/11/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Phạm Văn Đành
17/11/2021 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để thanh lý hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội
15/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu LPB7Y202001 và LPB10Y202004 kỳ tính lãi thứ 2
Tin trước
04/11/2021 TCD: THƯ MỜI HỘI THẢO GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ (INVESTOR MEETING) - CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
03/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 1 Trái phiếu LPB10Y202004
03/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 1 Trái phiếu LPB7Y202001
02/11/2021 Thông báo mất Giấy CN Sở Hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần Ea Súp 5
02/11/2021 Thông báo mất Giấy CN Sở Hữu Trái Phiếu Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
01/11/2021 Thông báo Về việc chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi lần 8 Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP
28/10/2021 Thông báo Về việc chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 5 cho Công ty TNHH Năng Lượng Sơn La và Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
28/10/2021 Giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu PHC
22/10/2021 Thông báo Về việc mua lại trước hạn Trái phiếu TP.CC1.2019.1 của Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP
22/10/2021 SHS ĐỨNG THỨ 30 TRONG SỐ TOP 50 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG UY TÍN VÀ HIỆU QUẢ NHẤT NĂM 2021