Thông báo chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ra công chúng năm 2021
10 Tháng Mười Hai 2021        -

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_LPB_PHTPRCC2021.rar
Tin mới
09:55 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Lê Quang Ngọc Thơ
10/01/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 1 Trái phiếu NEOCH2123001 Công ty cổ phần CTCP Neo Floor
06/01/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 1 Trái phiếu LPB7Y202003 Công ty cổ phần Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
28/12/2021 Thông báo lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 5 từ 30/12/2021 đến 30/03/2022
27/12/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Cao Thị Dung
27/12/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Nguyễn Vũ Ngọc Tú
22/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu Công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng Ninh Thuận
22/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG NINH THUẬN
21/12/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Dương Thúy Anh
21/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP XNK Vật Tư Nông Nghiệp III và CTCP Tổng hợp Thế Giới Xanh từ 25/12/2021 cho đến khi có thông báo khác của SHB CN Tây Hà Nội CTCP XNK Vật Tư Nông Nghiệp III và CTCP Tổng hợp Thế Giới Xanh
Tin trước
09/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi Công ty Cổ phần Ea Súp 5
09/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi Công ty TNHH Đầu tư và phát triển năng lượng Ninh Thuận
08/12/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Đào Thị Thuỳ Quyên
07/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho Công ty TNHH Năng Lượng Sơn La
07/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho CTCP Ea Súp 1
07/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho CTCP Ea Súp 2.
07/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho CTCP Ea Súp 3
07/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho CTCP Ea Súp 5
07/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk.
06/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi Công ty Cổ phần Tổng hợp Thế Giới Xanh