Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Nguyễn Vũ Ngọc Tú
27 Tháng Mười Hai 2021        -

 

Tin mới
24/05/2022 Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
23/05/2022 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Lê Thị Thanh Hằng
09/05/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 3 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Thuận Bắc kỳ hạn 2 năm.
09/05/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 8 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Thuận Bắc
09/05/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 3 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận kỳ hạn 2 năm
09/05/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 8 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận
05/05/2022 Thông báo v/v mua lại trước hạn TP Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
05/05/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 4 Trái phiếu CTCP Ea Súp 3
05/05/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 7 Trái phiếu CTCP Ea Súp 3
05/05/2022 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 4 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Ea Súp 2
Tin trước
22/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu Công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng Ninh Thuận
22/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG NINH THUẬN
21/12/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Dương Thúy Anh
21/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP XNK Vật Tư Nông Nghiệp III và CTCP Tổng hợp Thế Giới Xanh từ 25/12/2021 cho đến khi có thông báo khác của SHB CN Tây Hà Nội CTCP XNK Vật Tư Nông Nghiệp III và CTCP Tổng hợp Thế Giới Xanh
21/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CÔNG TY TNHH ĐIÊN MẶT TRỜI TRƯỜNG LỘC - BÌNH THUẬN từ 23/12/2021 cho đến khi có thông báo khác của SHB CN Lạng Sơn CÔNG TY TNHH ĐIÊN MẶT TRỜI TRƯỜNG LỘC - BÌNH THUẬN
14/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận
14/12/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu LPB7Y202002 và LPB10Y202005 kỳ tính lãi thứ 2 phần Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
14/12/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Lấy ý kiến bằng Văn bản cho CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
13/12/2021 Thông báo Về việc mua lại trước hạn Trái phiếu TP.CC1.2019.1 của Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP
11/12/2021 Thông báo lãi suất Trái phiếu LPB7Y202101 và Trái phiếu LPB10Y202102