SHS CBTT về việc hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu
14 Tháng Giêng 2022        -

 

Tệp đính kèm:
 20220114_11209_SHS_CBTTbatthuong_hop tac voi SHB ban le TP signed.pdf
Tin mới
Không có tin mới hơn
Tin trước
14/01/2022 SHS_Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2021
07/01/2022 SHS: Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ Bất thường 2022
05/01/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu doanh nghiệp đợt 3
30/12/2021 SHS: Công bố thông tin Quyết định của Tổng Giám đốc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 3.2021
17/12/2021 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc vay vốn theo hạn mức tín dụng tại SHB Hàng Trống
14/12/2021 SHS: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 2.2021
08/12/2021 SHS_NQ HDQT v.v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
03/12/2021 SHS: CBTT quyết định phê duyệt phương án phát hành TPDN đợt 2.2021
26/11/2021 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan SHB (bổ sung điều khoản)
16/11/2021 SHS: 19/11/2021; 17/10/2022 - Ngày giao dịch đầu tiên CP SHS niêm yết bổ sung sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021