Thông báo về việc ngày chốt trả gốc và lãi Trái Phiếu ES1.2Y CTCP Ea Súp 1
05 Tháng Tám 2022        -

 

Tin mới
21/02/2024 Thông báo v/v điều chỉnh lãi suất Trái phiếu Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
07/02/2024 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận
06/02/2024 Thông báo ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần EA SÚP 3
05/02/2024 Thông báo ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần EA SÚP 1
24/01/2024 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ lần 13 Trái phiếu Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
10/01/2024 SHBLH2330001_Thông báo ngày Chốt DS Trái chủ để Đăng ký và lưu ký trên VSDC
04/01/2024 Mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
03/01/2024 Thông báo của TCPH về việc thay đổi ngày mua lại trước hạn Trái phiếu TGX-L2026-001
26/12/2023 Thông báo của TCPH về việc Xin ý kiến trái chủ mã TP TGX-L2026-001 Mục đăng tin: Tin Doanh nghiệp
26/12/2023 Thông báo của TCPH về việc mua lại trước hạn Trái phiếu TGX-L2026-001
Tin trước
05/08/2022 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu ES1 CTCP Ea Súp 1
05/08/2022 Thông báo về ngày chốt Danh sách người Sở hữu Trái phiếu để thực hiện trả lãi lần 1 Trái Phiếu SHBH2123006 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
05/08/2022 Thông báo về ngày chốt trả gốc và lãi Trái phiếu ES2 kỳ hạn 2 năm CTCP Ea Súp 2
05/08/2022 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu ES2 các kỳ hạn 3 – 12 năm CTCP Ea Súp 2
01/08/2022 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu CC1 Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP
28/07/2022 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu XTDL Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
28/07/2022 Thông báo về việc ngày chốt trả gốc và lãi Trái Phiếu NLSL.2020.2Y CTCP Tập đoàn Xuân Thiện
28/07/2022 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu NLSL CTCP Tập đoàn Xuân Thiện
22/07/2022 Thông báo về ngày chốt trả trả gốc/lãi Trái phiếu CTY TNHH Điện Gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 (Các kỳ hạn 1 – 16 năm)
18/07/2022 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Nguyễn Thành Chung