SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi (với vốn Điều lệ 8.131.567.480.000 đồng)
23 Tháng Chín 2022        -

Ngày 22/09/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký số 71/GCNTVLK-10 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cụ thể như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Tên viết tắt: SHS
3. Số hiệu thành viên: 069
4. Trụ sở chính: Tầng 1-5 Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc
6. Vốn điều lệ: 6.505.300.540.000 đồng (Sáu nghìn năm trăm linh năm tỷ, ba trăm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
7. Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.38181688
8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 22/09/2022, thông tin chi tiết :
1. Vốn điều lệ: 8.131.567.480.000 đồng (Tám nghìn một trăm ba mươi mốt tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 85/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Chi tiết xem tại Văn bản gửi kèm và tại đường dẫn: https://vsd.vn/vi/ad/153457

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông  báo.

Tệp đính kèm:
 00010101_000_71-GCNTVLK-10-22092022-Giay chung nhan thanh vien luu ky lan 10- VSD.pdf
Tin mới
21/05/2024 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
16/05/2024 SHS CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tờ trình thay đổi điều lệ
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc thay đổi đại điểm trụ sở công ty
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc chia cổ tức
16/05/2024 SHS: CBTT Bãi nhiệm TVBKS do thay đổi mô hình tổ chức quản lý & hoạt động
08/05/2024 SHS: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
23/04/2024 SHS: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp
12/04/2024 SHS: Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên BKS CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tin trước
19/09/2022 SHS: Thông báo ngày điều chỉnh Tổng số lượng chứng khoán SHS Nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa
13/09/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9
06/09/2022 SHS: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
06/09/2022 SHS: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của SHS
06/09/2022 SHS: CBTT Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
06/09/2022 SHS: CBTT thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
05/09/2022 SHS: CBTT Thay đổi Tổ chức có liên quan của người nội bộ
29/08/2022 SHS_8/9/2022_Ngày GD đầu tiên CP SHS NYBS sau đợt phát hành CP để trả cổ tức năm 2021 (18%) và tăng VCP từ NVSCH (7%)
23/08/2022 SHS: CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SHS tại HNX
17/08/2022 SHS công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2009/GCNCP-VSD-6 do VSD cấp ngày 16/08/2022