SHS ĐHĐCĐ TN 2023: TB của VSD về ngày ĐKCC (28/3/2023) chốt DSCĐ tham dự ĐH
08 Tháng Ba 2023        -

Ngày 07/03/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 của SHS như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mã chứng khoán: SHS

Mã ISIN: VN000000SHS3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 13h30 ngày 28/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Phòng hội thảo khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội và/hoặc trực tuyến tại website http://dhcd.shs.com.vn
- Nội dung họp:
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 30/03/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

 

Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật, chi tiết xem thêm tại các đường dẫn:

VSD: https://www.vsd.vn/vi/ad/157103

SHS: https://www.shs.com.vn/News/202333/1011664/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-lap-danh-sach-co-dong-va-to-chuc-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

HNX: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-SHS.html?_des_tab=1

UBCKNN: https://scms.ssc.gov.vn/ctckiframedetail/U0NNU3xjdGNrdGhvbmd0aW58MjI2OQ==?zarsrc=410&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo./.

Tin mới
20/02/2024 SHS đăng ký bán CP BHI (TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội)
06/02/2024 SHS đăng ký bán CP BHI (TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội)
02/02/2024 CBTT: Thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
26/01/2024 SHS_Bản tin Nhà đầu tư Kết quả kinh doanh Quý IV/2023
26/01/2024 SHS: Bản tin Nhà đầu tư Kết quả kinh doanh Quý IV/2023
25/01/2024 SHS_Người nội bộ đăng ký bán CP SHS
19/01/2024 SHS_Người nội bộ hoàn thành giao dịch bán CP SHS
15/01/2024 SHS_Người nội bộ đăng ký bán CP SHS
26/12/2023 SHS: Thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán; Đại lý phát hành; Đại diện người sở hữu trái phiếu; Đại lý đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
08/12/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 12/2023
Tin trước
03/03/2023 Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
02/03/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
17/01/2023 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa SHS với Tổ chức có liên quan (SHB)
05/01/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Thăng Long
29/12/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng thay đổi lần thứ 4
22/12/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Tp.HCM thay đổi lần thứ 8
22/12/2022 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cho SHS được đóng cửa VPĐD tại Đồng Nai
08/12/2022 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
30/11/2022 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT về việc đóng cửa Văn phòng đại diện của SHS tại Đồng Nai
09/11/2022 SHS: Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch thỏa thuận CP SHS