Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 11 Trái phiếu CTCP Ea Súp 1
05 Tháng Năm 2023        -

 

Tin mới
17/06/2024 Thông báo lãi suất trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
17/06/2024 Thông báo lãi suất trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
10/06/2024 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ phần Ea Súp5
10/06/2024 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận
07/06/2024 Thông báo v/v Mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận
07/06/2024 Thông báo v/v Mua lại bổ sung trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
07/06/2024 Thông báo v/v Mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận
04/06/2024 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
04/06/2024 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
03/06/2024 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận
Tin trước
26/04/2023 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu XTDL Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
26/04/2023 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu NLSL CTCP Tập đoàn Xuân Thiện (NLSL)
24/04/2023 Thông báo về việc hoàn thành rút một phần TSBĐ của Trái Phiếu TCDH2124002 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
24/04/2023 Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn Trái phiếu CTCP Ea Súp 1
21/04/2023 Thông báo về việc Mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu TCDH2124002 : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
18/04/2023 Thông báo Về việc Ngày chốt Trả lãi kỳ 4 Trái Phiếu Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1
13/04/2023 Thông báo về việc Lấy ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu TCDH2124002 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
03/04/2023 Thông báo: Về việc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt sẽ đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB7Y202201 và LPB10Y202202 để thực hiện ký gửi và lưu ký Trái phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
31/03/2023 Thông báo: Về việc Chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu LPB7Y202201 và LPB10Y202202 để làm thủ tục đăng ký, lưu ký Trái phiếu tại Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
27/03/2023 Thông báo điều chỉnh lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 5