Thông báo: Về việc Chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu LPB7Y202203 và LPB10Y202204 để làm thủ tục đăng ký, lưu ký Trái phiếu : Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
16 Tháng Tám 2023        -

 

Tệp đính kèm:
 20230816_152318_LPB.rar
Tin mới
13/09/2023 Thông báo lãi suất Trái phiếu Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung
13/09/2023 Thông báo lãi suất Trái phiếu CTCP Tổng hợp Thế Giới Xanh
13/09/2023 Thông báo lãi suất Trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
11/09/2023 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÚP 5
07/09/2023 LPBH2225003-TB Ngày chốt Danh sách để làm thủ tục Đăng ký Trái phiếu tại VDSC và Đăng ký giao dịch trên hệ thống GD TPRL của HNX
07/09/2023 LPBH2124016-TB Ngày chốt Danh sách để làm thủ tục Đăng ký Trái phiếu tại VDSC và Đăng ký giao dịch trên hệ thống GD TPRL của HNX
07/09/2023 LPBH2124015-TB Ngày chốt Danh sách để làm thủ tục Đăng ký Trái phiếu tại VDSC và Đăng ký giao dịch trên hệ thống GD TPRL của HNX
07/09/2023 LPBH2124014-TB Ngày chốt Danh sách để làm thủ tục Đăng ký Trái phiếu tại VDSC và Đăng ký giao dịch trên hệ thống GD TPRL của HNX
07/09/2023 Thông báo lãi suất Trái phiếu Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long
31/08/2023 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu VT3-L2026-001 CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
Tin trước
10/08/2023 SHBH2123012_Thông báo ngày Chốt Danh sách lưu ký trái phiếu lên VSD
09/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty TNHH Điện Gió Hòa Đông 2
07/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận
07/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ phần Ea Súp 3
07/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ phần Ea Súp 1
28/07/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ lần 12 Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện
28/07/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ lần 12 Trái phiếu Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
27/07/2023 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
25/07/2023 Thông báo về việc Chốt danh sách Người Sở hữu Trái phiếu HDBH2227007 để thực hiện Đăng ký, lưu ký tại VSD
25/07/2023 - Thông báo về việc Chốt danh sách Người Sở hữu Trái phiếu HDBH2227007 để thực hiện Đăng ký, lưu ký tại VSD