Thông báo: Về việc Chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu LPB7Y202203 và LPB10Y202204 để làm thủ tục đăng ký, lưu ký Trái phiếu : Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
16 Tháng Tám 2023        -

 

Tệp đính kèm:
 20230816_152318_LPB.rar
Tin mới
11/07/2024 HDBank: Thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng Đợt 2/2023
01/07/2024 Thông báo về việc điều chỉnh thời gian và giá trị mua lại trước hạn TP Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
27/06/2024 Thông báo về việc Thanh toán mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận.
27/06/2024 Thông báo điều chinh ngày Thanh toán mua lại trước hạn Trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
27/06/2024 Thông báo điều chinh ngày chốt trả lãi Trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
21/06/2024 Thông báo lãi suất trái phiếu Công ty cổ phần EA súp 5
17/06/2024 Thông báo lãi suất trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
17/06/2024 Thông báo lãi suất trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
10/06/2024 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ phần Ea Súp5
10/06/2024 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận
Tin trước
10/08/2023 SHBH2123012_Thông báo ngày Chốt Danh sách lưu ký trái phiếu lên VSD
09/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty TNHH Điện Gió Hòa Đông 2
07/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận
07/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ phần Ea Súp 3
07/08/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ phần Ea Súp 1
28/07/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ lần 12 Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện
28/07/2023 Thông báo v/v Trả lãi định kỳ lần 12 Trái phiếu Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
27/07/2023 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
25/07/2023 Thông báo về việc Chốt danh sách Người Sở hữu Trái phiếu HDBH2227007 để thực hiện Đăng ký, lưu ký tại VSD
25/07/2023 - Thông báo về việc Chốt danh sách Người Sở hữu Trái phiếu HDBH2227007 để thực hiện Đăng ký, lưu ký tại VSD