SHS: CBTT Ông Trần Sỹ Tiến thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán Trưởng
29 Tháng Ba 2024        -

SHS: CBTT Ông Trần Sỹ Tiến thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán Trưởng

Chi tiết xem tại file đính kèm 

Tệp đính kèm:
 20240329_11313_SHS_BCBatthuong_Thoikiemnhiem_TranSyTien.pdf
Tin mới
16/04/2024 SHS thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
12/04/2024 SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2023
12/04/2024 SHS: Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên BKS CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
11/04/2024 SHS: CBTT Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh đối với ông Phạm Thanh Vũ
11/04/2024 SHS: CBTT Bà Lê Quang Ngọc Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh
10/04/2024 SHS: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
05/04/2024 SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh sửa đổi lần thứ 01
03/04/2024 SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi lần thứ 11
01/04/2024 SHS: CBTT Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Tổng Giám đốc
Tin trước
29/03/2024 SHS: CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng
29/03/2024 SHS:CBTT Người được ủy quyền CBTT
29/03/2024 SHS_Chủ tịch HĐQT báo cáo hoàn thành giao dịch mua CP SHS
27/03/2024 SHS: CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
27/03/2024 SHS: CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
25/03/2024 CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của UBCKNN
20/03/2024 SHS: Thông báo Giảm 1% lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán từ ngày 22/03/2024
13/03/2024 SHS_ Bản tin Nhà đầu tư SHS tháng 2.2024
12/03/2024 Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh lên chiến lược lấy SHS làm lá cờ đầu của Tập đoàn tài chính đầu tư
11/03/2024 Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024