SHS: CBTT Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Tổng Giám đốc
01 Tháng Tư 2024        -

SHS: CBTT Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Tổng Giám đốc

Chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
 20240401_132847_SHS_BCBatthuong_Miennhiem_TranThiThuThanh_UBCK.pdf
Tin mới
12/04/2024 SHS: Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên BKS CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
11/04/2024 SHS: CBTT Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh đối với ông Phạm Thanh Vũ
11/04/2024 SHS: CBTT Bà Lê Quang Ngọc Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh
10/04/2024 SHS: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
10/04/2024 SHS: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tin trước
29/03/2024 SHS: CBTT Ông Trần Sỹ Tiến thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán Trưởng
29/03/2024 SHS: CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng
29/03/2024 SHS:CBTT Người được ủy quyền CBTT
29/03/2024 SHS_Chủ tịch HĐQT báo cáo hoàn thành giao dịch mua CP SHS
25/03/2024 CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của UBCKNN
13/03/2024 SHS_ Bản tin Nhà đầu tư SHS tháng 2.2024
13/03/2024 SHS tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024 ngày 15.5.2024 tại Hà Nội, ngày ĐKCC 12/4/2024
11/03/2024 Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
04/03/2024 SHS_Người nội bộ hoàn thành GD Bán CP SHS
28/02/2024 SHS: Bản tin Nhà đầu tư SHS tháng 1.2024