SHS: Chính sách sản phẩm Margin TPLUS
10 Tháng Sáu 2024        -

CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM MARGIN TPLUS

Với mong muốn mang đến cho khách hàng đa dạng giải pháp đầu tư thông minh và hiệu quả, SHS triển khai gói sản phẩm Margin TPLUS với những ưu điểm vượt trội, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cùng hạn mức cho vay hấp dẫn bậc nhất thị trường!


Tên gói sản phẩm

T5

T7

T10

Thời hạn áp dụng Lãi suất ưu đãi

05 ngày

07 ngày

10 ngày

Lãi suất ưu đãi

Miễn lãi

6,0%/năm

8,0%/năm

Lãi suất sau thời gian ưu đãi (Lãi suất điều chỉnh)

15,0%/năm

14,5%/năm

14,0%/năm

Phí giao dịch

Áp dụng theo vòng quay tổng tài sản của khách hàng.

Tỷ lệ vay, tỷ lệ duy trì, tỷ lệ giải chấp, tỷ lệ rút tiền

Theo chính sách sản phẩm Margin SHS đang áp dụng

Hạn mức mặc định/tài khoản

5 tỷ

5 tỷ

5 tỷ

Hiệu lực đăng ký

T0

T0

T0

Thời hạn khoản vay

90 ngày

90 ngày

90 ngày

Gia hạn khoản vay

Có / tối đa thêm 01 kỳ

Có / tối đa thêm 01 kỳ

Có / tối đa thêm 01 kỳ

 

Trong đó:

Lãi suất các gói sản phẩm TPlus:

-          Gói T5: Miễn lãi (lãi suất 0%) trong 5 ngày đầu tiên kể từ ngày giải ngân, từ ngày thứ 6 trở đi Lãi suất cho dư nợ còn lại là 15%/năm,

-          Gói T7: Lãi suất 6%/năm trong 7 ngày đầu tiên kể từ ngày giải ngân, từ ngày thứ 8 trở đi Lãi suất cho dư nợ còn lại là 14,5%/năm,

-          Gói T10: Lãi suất 8%/năm trong 10 ngày đầu tiên kể từ ngày giải ngân, từ ngày thứ 11 trở đi Lãi suất cho dư nợ còn lại là 14,0%/năm.

Phí giao dịch:

     Phí giao dịch tại tháng đầu tiên đăng ký Gói sản phẩm: áp dụng mức phí giao dịch mà Khách hàng đang được hưởng.

Phí giao dịch (từ tháng thứ 2 sau tháng đăng ký Gói sản phẩm) được tính như sau:

Số Vòng quay tổng tài sản của tháng liền trước

Phí giao dịch áp dụng (%)

Vòng quay tổng tài sản < 2

0,15

2 =< vòng quay tổng tài sản < 3

0,12

3 =< vòng quay tổng tài sản <4

0,10

vòng quay tổng tài sản >=4

0,08

        Trường hợp khách hàng đang được áp dụng chính sách ưu đãi khác về Phí giao dịch thì khách hàng sẽ tiếp tục được áp dụng chính sách ưu đãi đó, không áp dụng mức Phí giao dịch nêu trên.

Điều kiện chung:

-          Tại một thời điểm, khách hàng chỉ có thể đăng ký sử dụng 01 Gói sản phẩm Margin TPLUS và không đồng thời áp dụng với các chương trình, sản phẩm ưu đãi khác.

-          Lãi suất margin được tính trên cơ sở 360 ngày/năm.

-          Hạn mức mặc định tối đa đối với mỗi tiểu khoản sử dụng dịch vụ T-PLUS là 5 (năm) tỷ đồng.

-          Danh mục chứng khoán cho vay: Theo Danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ của SHS quy định trong từng thời kỳ.

Thời gian áp dụng:

-          Chính sách áp dụng kể từ ngày 10/06/2024 cho đến khi có thông báo khác thay thế.

Phương thức đăng ký/hủy đăng ký Gói sản phẩm:

-          Phương thức:

               Đăng ký trên SHTrading, Quý khách vui lòng truy cập SHTrading > Mở rộng > Quản lý dịch vụ

               Đăng ký trên WebTrading > Tài khoản > Quản lý dịch vụ

 

-          Hiệu lực yêu cầu Đăng ký/Hủy đăng ký: ngay sau khi khách hàng đăng ký gói dịch vụ thành công trên ứng dụng/phần mềm/website giao dịch của SHS.

SHS sẽ gửi thông báo xác nhận về việc đăng ký/hủy đăng ký thành công cho Khách hàng qua một trong các phương thức sau: kênh đăng ký/hủy đăng ký Khách hàng đã thực hiện, SMS và Email.

Sau khi Khách hàng đăng ký sử dụng Gói sản phẩm thành công, Khách hàng truy cập Tiểu khoản sử dụng Gói sản phẩm (08) để thực hiện giao dịch.


Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng, Chuyên viên Tư vấn đầu tư quản lý tài khoản, hoặc gọi đến (+84) 243 8181 888 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

 

Tin mới
21/06/2024 CBTT Đính chính số hiệu ban hành của Tờ trình 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ
21/06/2024 CBTT: HĐQT thông qua Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024
21/06/2024 CBTT: HĐQT Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
21/06/2024 CBTT: SHS Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC cho năm tài chính 2024
19/06/2024 SHS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh
12/06/2024 SHS được vinh danh đơn vị có Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu và ra mắt sản phẩm mới Margin TPLUS
Tin trước
10/06/2024 SHS: Cải tiến không ngừng, Ra mắt tiện ích Mở tài khoản eKYC & Nạp tiền bằng QR
07/06/2024 CBTT: Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán
07/06/2024 Sửa đổi và ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt
06/06/2024 SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng
27/05/2024 CBTT Báo cáo thường niên năm 2023 bằng tiếng Anh
21/05/2024 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
16/05/2024 SHS CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tờ trình thay đổi điều lệ
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc thay đổi đại điểm trụ sở công ty
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024