Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: SHS Market Lens 13/1/2015
Loại báo cáo: Báo cáo vĩ mô
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội
Ngành:
Doanh nghiệp:
Chi tiết:
Ngày: 13/01/2016 Số trang: Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 771 Kb
Chuyên viên phân tích: phantichshs
Bình chọn:
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
Tóm tắt:

<p>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Sau phi&amp;ecirc;n bật tăng kỹ thuật ng&amp;agrave;y 12/1, &amp;aacute;p lực b&amp;aacute;n xuất hiện trở lại khiến trạng th&amp;aacute;i điều chỉnh tiếp tục diễn ra. Giao dịch diễn ra kh&amp;aacute; cầm chừng. &amp;Aacute;p lực b&amp;aacute;n mặc d&amp;ugrave; kh&amp;ocirc;ng mạnh nhưng lu&amp;ocirc;n được tung ra tại c&amp;aacute;c nhịp hồi khiến biến động trồi sụt li&amp;ecirc;n tục diễn ra trong phi&amp;ecirc;n đẩy trạng th&amp;aacute;i thận trọng d&amp;acirc;ng cao khiến VN-Index đ&amp;oacute;ng cửa l&amp;ugrave;i về s&amp;aacute;t mốc 560 điểm. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu tại một số m&amp;atilde; mang t&amp;iacute;nh đầu cơ cao, đặc biệt tại FLC với lượng khớp đột biến gần 30 triệu đơn vị, chiếm tới 26% so với lượng khớp lệnh của s&amp;agrave;n HSX. Nh&amp;oacute;m c&amp;aacute;c cổ phiếu dầu kh&amp;iacute; đồng loạt tăng gi&amp;aacute; mạnh trở lại bất chấp diễn biến điều chỉnh giảm xuống s&amp;aacute;t mốc 30 USD/th&amp;ugrave;ng của gi&amp;aacute; dầu th&amp;ocirc; thế giới. Rủi ro của nh&amp;oacute;m cổ phiếu dầu kh&amp;iacute; vẫn c&amp;ograve;n rất lớn mặc d&amp;ugrave; gi&amp;aacute; của hầu hết c&amp;aacute;c cổ phiếu thuộc nh&amp;oacute;m n&amp;agrave;y đ&amp;atilde; điều chỉnh giảm s&amp;acirc;u do vậy hoạt động bắt đ&amp;aacute;y đối với nh&amp;oacute;m c&amp;aacute;c cổ phiếu n&amp;agrave;y đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Diễn biến điều chỉnh trở lại ngay sau phi&amp;ecirc;n bật tăng t&amp;iacute;ch cực ng&amp;agrave;y 12/1 với thanh khoản giảm khiến thị trường vẫn chưa tho&amp;aacute;t khỏi xu hướng giảm điểm trung hạn. Tuy vậy, c&amp;ugrave;ng với việc thị trường chứng kho&amp;aacute;n thế giới đang dần c&amp;oacute; xu hướng ổn định trở lại, &amp;aacute;p lực điều chỉnh giảm s&amp;acirc;u hơn tại v&amp;ugrave;ng gi&amp;aacute; hiện tại sẽ kh&amp;ocirc;ng c&amp;ograve;n mạnh. VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong bi&amp;ecirc;n độ hẹp 555-575 điểm với trạng th&amp;aacute;i ph&amp;acirc;n h&amp;oacute;a sẽ diễn ra mạnh hơn trong c&amp;aacute;c phi&amp;ecirc;n sắp tới, trong đ&amp;oacute; d&amp;ograve;ng tiền sẽ tập trung mạnh hơn v&amp;agrave;o c&amp;aacute;c doanh nghiệp được kỳ vọng c&amp;oacute; kết quả kinh doanh 2015 t&amp;iacute;ch cực, đang được giao dịch tại v&amp;ugrave;ng gi&amp;aacute; thấp. Tuy vậy, nh&amp;agrave; đầu tư n&amp;ecirc;n tiếp tục quan s&amp;aacute;t, chờ c&amp;aacute;c t&amp;iacute;n hiệu t&amp;iacute;ch cực r&amp;otilde; n&amp;eacute;t hơn của thị trường trước khi quyết định giải ng&amp;acirc;n.&lt;/p&gt;</p>

 
Tin mới
12/09/2016 SHS Market Lens 12/09/2016
25/08/2016 SHS Market Lens 25/08/2016
03/06/2016 Báo cáo ngắn cổ phiếu DXG
03/06/2016 Báo cáo ngắn cổ phiếu DXG
13/01/2016 SHS Market Lens 13/1/2015
Tin trước
10/06/2013 BAO CAO CHIEN LUOC THANG 6.2013
10/05/2013 BAO CAO CHIEN LUOC THANG 05.2013
07/03/2013 BAO CAO CHIEN LUOC THANG 3.2013
08/01/2013 Nhận Định Thị Trường Tháng 01.2013
07/12/2012 Nhận Định Thị Trường Tháng 12.2012
09/11/2012 BAO CAO CHIEN LUOC THANG 11.2012
02/11/2012 BanTinThiTruong_TuanGiaoDich 29.10 - 02.11.2012_SHS
23/10/2012 Bản Tin Thị Trường Trái Phiếu - Tháng 10 - SHS
08/10/2012 BAO CAO CHIEN LUOC THANG 10.2012
25/09/2012 Bản Tin Thị Trường Trái Phiếu - Tháng 9 - SHS
Tìm báo cáo phân tích
Loại báo cáo:  
Từ ngày:
Đến ngày:
Từ khóa:
Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả