Tìm báo cáo phân tích
Loại báo cáo:  
Từ ngày:
Đến ngày:
Từ khóa:
Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả
Kết quả 1 - 20 trên tổng số 20 báo cáo. ( 0.02 giây)
Ngày Mã CK Tiêu đề Ngôn ngữ Số trang Tải về
20/01/2021 SHS - Báo cáo tài chính quý IV.2020 Tiếng Việt 37
20/10/2020 SHS - Báo cáo tài chính quý III.2020 Tiếng Việt 37
20/07/2020 SHS - Báo cáo tài chính quý II.2020 Tiếng Việt 37
20/04/2020 SHS - Báo cáo tài chính quý I.2020 Tiếng Việt 38
20/01/2020 SHS - Báo cáo tài chính quý IV.2019 Tiếng Việt 38
20/07/2015 SHS - Báo cáo tài chính Quý II.2015 Tiếng Việt
20/10/2014 SHS SHS - Báo cáo tài chính quý III/2014 Tiếng Việt
17/07/2013 SHS SHS-Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 Tiếng Việt
14/01/2013 SHS - Báo cáo quản trị công ty năm 2012 Tiếng Việt
14/01/2013 SHS-Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2012 Tiếng Việt
20/07/2012 SHS SHS - Báo cáo tài chính quý II/2012 Tiếng Việt
04/05/2012 SHS SHS - Báo cáo tài chính quý I/2012 Tiếng Việt
18/01/2012 SHS SHS - báo cáo tài chính quý IV-2011 Tiếng Việt
12/01/2012 SHS SHS - Thuyết minh báo cáo tài chính quý IV/2011 Tiếng Việt
09/12/2011 SHS SHS - Báo cáo tài chính quý III/2011 Tiếng Việt
12/07/2011 SHS SHS - Báo cáo tài chính quý II/2011 Tiếng Việt
05/07/2011 SHS SHS - Báo cáo tài chính bán niên (sau kiểm toán) 2011 Tiếng Việt
09/05/2011 SHS SHS - Báo cáo tài chính hết tháng 04/2011 Tiếng Việt
08/04/2011 SHS SHS - Báo cáo tài chính quý I/2011 Tiếng Việt 17
01/04/2010 SHS SHS - Báo cáo tài chính quý I/2010 Tiếng Việt
1