Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Sàn :
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) ---
Giá mở cửa ---
Giá tham chiếu ---
Biến động 52 tuần ---
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN ---
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) ---
ROE ---
Beta ---
Số cổ phiếu đang lưu hành ---
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B ---
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách ---
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về
SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 11.2022 (01/12/2022)
Thông báo dự kiến bán giải chấp CP của Người nội bộ, Người liên quan mã cổ phiếu HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát (HSX) (30/11/2022)
SHS: CBTT Quyết định của HĐQT về việc đóng cửa Văn phòng đại diện của SHS tại Đồng Nai (30/11/2022)
SHS: CBTT Quyết định của HĐQT về việc đóng cửa Văn phòng đại diện của SHS tại Đồng Nai (30/11/2022)
Thông báo về việc chốt danh sách lấy ý kiến NSHTP Trái phiếu HL3.BOND.2020 : Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận (29/11/2022)
Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn HL3.BOND.2020 Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận (28/11/2022)
Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn TT.BOND.2020 CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (25/11/2022)
Thông báo lãi suất kỳ tiếp theo đố với Trái phiếu CTY TNHH Điện Gió Hoà Đông 2 (23/11/2022)
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán tiếp theo của Trái phiếu CTCP Thái Sơn – Long An (22/11/2022)
Thông báo điều chỉnh lãi suất Trái phiếu CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc (21/11/2022)
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Cổ phiếu cùng ngành
>
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan