Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Sàn :
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) ---
Giá mở cửa ---
Giá tham chiếu ---
Biến động 52 tuần ---
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN ---
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) ---
ROE ---
Beta ---
Số cổ phiếu đang lưu hành ---
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B ---
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách ---
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về
Thông báo bán đấu giá cp của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP  (26/05/2022)
SHS: CBTT giao dịch mua cổ phiếu SHS phần còn dư của đợt phát hành thêm của người nội bộ (26/05/2022)
SHS: CBTT giao dịch mua cổ phiếu SHS phần còn dư của đợt phát hành thêm của người nội bộ (26/05/2022)
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (25/05/2022)
SHS: CBTT Quyết định xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu (25/05/2022)
SHS: CBTT Quyết định xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu (25/05/2022)
Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu niêm yết của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt  (24/05/2022)
Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Lê Thị Thanh Hằng (23/05/2022)
SHS: CBTT Thay đổi NCLQ của Người nội bộ (20/05/2022)
SHS: CBTT Thay đổi NCLQ của Người nội bộ (20/05/2022)
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Cổ phiếu cùng ngành
>
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan