Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Sàn :
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) ---
Giá mở cửa ---
Giá tham chiếu ---
Biến động 52 tuần ---
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN ---
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) ---
ROE ---
Beta ---
Số cổ phiếu đang lưu hành ---
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B ---
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách ---
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về
Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận (04/12/2023)
Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Tổng hợp Thế Giới Xanh (04/12/2023)
Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III (04/12/2023)
SHS-Người nội bộ đã hoàn thành giao dịch bán CP SHS  (04/12/2023)
SHS-Người nội bộ đã hoàn thành giao dịch bán CP SHS  (04/12/2023)
Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 3 Trái phiếu LPB10Y202005 (04/12/2023)
Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (04/12/2023)
SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 11.2023 (01/12/2023)
Thông báo bán đấu giá cp của Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng  (29/11/2023)
Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn TT.BOND.2020 (29/11/2023)
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Cổ phiếu cùng ngành
>
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan