Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát là cơ quan độc lập, giám sát tất cả các hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và BTGĐ, chịu trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ được giao

Thành viên Ban kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2012-2017

STT Họ và tên Chức vụ
1. Phạm Thị Bích Hồng Trưởng Ban Kiểm soát
2. Vũ Đức Trung Thành viên Ban Kiểm soát
3. Lương Thị Lựu Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Bích Hồng - Trưởng ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Bích Hồng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Bà từng giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty chứng khoán Hà Nội, phụ trách tài chính kế toán tại các công ty thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, Bà Phạm Thị Bích Hồng nắm giữ cương vị Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.Bà là cử nhân kế toán Đại học Thương mại Hà Nội.

Ông Vũ Đức Trung - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Đức Chung đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán. Ông đã từng là kiểm toán viên cao cấp của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, Phụ trách Phòng TVTC&BLPH của các công ty chứng khoán Seabank và Sài Gòn-Hà Nội. Hiện ông đang nắm giữ cương vị Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.Ông Chung là Thạc sĩ Đại học Edith Cowan-Úc và là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam – CPA.Ông Chung cũng có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Bà Lương Thị Lựu – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Lương Thị Lựu là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Bà Lựu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, điều hành hệ thống kiểm toán nội bộ doanh nghiệp. Trước khi được bổ nhiệm vào làm thành viên của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, bà Lựu là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Xuất nhập khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ kiêm Kế toán Tổng hợp của Công ty CP Tập đoàn T&T. Bà Lương Thị Lựu công tác tại Công ty TNHH T&T từ năm 2006 đến năm 2008; Từ năm 2008 đến năm 2011, bà Lựu giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Phát triển Công nghệ T&T.