Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu (bán lần 2)
06 Tháng Giêng 2014        -

                     THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

                                      CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN SỨ LONG HẦU

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Gạch men sứ Long Hầu (Bán lần 2) như sau:

-      Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 60.000 cổ phần

-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-      Giá trị khoản nợ phải thu (lãi phải thu) bán kèm theo cổ phần tại thời điểm 30/09/2013: 1.497.139.181 đồng

-      Giá khởi điểm đưa ra chào bán:

-        Đối với cổ phần: 10.100 đồng/cổ phần

-        Đối với nợ phải thu 1.197.600.000 đồng

-      Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư

-      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 0 cổ phần

Do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá, theo Điều 13 của Quy chế bán đấu giá cổ phần, SHS sẽ không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần vào ngày 07/01/2014 như đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

Tin mới
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua cổ tức của năm 2020
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Điều lệ và các Quy chế
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc chào bán, phát hành chứng khoán
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
16/06/2021 SHS: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu kèm theo
14/06/2021 SHS thông báo v.v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (cập nhật ngày 14/6/2021)
11/06/2021 Thông báo về việc phối hợp trong quá trình đặt lệnh giao dịch tại HSX
11/06/2021 SHS: Thông báo của Sở GDCK Tp.HCM về việc kiểm soát lỗi 2G và quản lý việc hủy, sửa lệnh
09/06/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 bằng tiếng Anh
04/06/2021 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan (SHB Hà Nội)
Tin trước
02/01/2014 Ngày 6&7/01/2014, SHS tổ chức Hội thảo Giới Thiệu Hệ thống đầu Tư SHS.FTG tại Chi nhánh TP.HCM.
30/12/2013 Thông báo đấu giá bán phần vốn nhà nuớc tại Công ty TNHH MTV bến xe hà nội
30/12/2013 Thông báo bán đấu giá cồ phần lần 2 của công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
27/12/2013 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty lâm nghiệp Việt nam tại công ty cổ phần lâm nghiệp và xây dựng Việt úc
27/12/2013 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty lâm nghiệp Việt nam tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản Nha trang
25/12/2013 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty đuờng bộ 230
24/12/2013 SHS: Lịch các ngày nghỉ Lễ/Tết trong năm 2014
24/12/2013 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
24/12/2013 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần sứ - thủy tinh cách điện
23/12/2013 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1