Thông báo về việc cổ đông không nhận được Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 bằng đường bưu điện
12 Tháng Tư 2017        -

 

Tin mới
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
06/04/2021 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ PVM
31/03/2021 Thông báo về việc thất lạc Giấy Chứng nhận Sở hữu Trái phiếu Nguyễn Thị Thu Trang
29/03/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán
29/03/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 được kiểm toán
15/03/2021 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ SHB
09/03/2021 SHS: Thông báo giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ mã PVM
05/03/2021 SHS: Thông báo giao dịch của tổ chức có liên quan của SHB
Tin trước
05/04/2017 SHS: Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc tế Lao động
03/04/2017 SHS thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
27/03/2017 SHS AGM 2017 - NOTICE ON BOD AND SUPERVISORY BOARD NOMINATION AND ELECTION
20/03/2017 Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2017-2022
15/03/2017 SHS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
19/01/2017 SHS thông báo lịch nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2017
30/12/2016 SHS thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2017
29/12/2016 SHS nhận Bằng khen của UBND TP.Hà Nội
12/10/2016 SHS được vinh danh " Công ty Chứng khoán tiêu biểu giai đoạn 2015-2016"
31/08/2016 Thông báo lịch nghỉ nhân dịp lễ ngày Quốc Khánh 02/09 năm 2016