Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
18 Tháng Sáu 2018        -

 

Tin mới
01/10/2020 Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam của Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty CP ĐT Quốc Tế Shinbi Dental
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành Miền Trung
05/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần EA SÚP 5
22/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Thủy sản Hà Nội-Cần Thơ
18/05/2020 Thông báo Về việc Thanh lý hợp đồng Ủy thác Quản lý cổ đông của CTCP du lịch Kim Liên
18/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng CTCP bảo hiểm hàng không
12/05/2020 Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân
12/05/2020 CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Thông báo Về việc lấy ý kiến và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
01/04/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Du lịch Kim Liên
Tin trước
10/10/2017 Thông báo về việc ngừng trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP
09/03/2017 VEAM: Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệpViệt Nam-CTCP
18/01/2017 VNI: Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
18/01/2017 VNI: Thông báo về việc Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện nộp tiền tăng vốn điều lệ
26/12/2016 EMS Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
26/12/2016 Vinafor Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
05/12/2016 Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam-Công ty cổ phần
06/10/2016 Thông báo về việc chi trả cổ tức 2015 cho cổ đông không phải là CBCNV hiện đang công tác tại Công ty EMS
14/06/2016 Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama vào ngày 15 tháng 06 năm 2016
10/05/2016 Tài liệu ĐHCĐ - Công Ty Cổ phần Bất động sản Lilama