Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Xây lắp Bưu điện Huế do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
18 Tháng Mười Hai 2020        -

Tin mới
21/10/2021 Bản CBTT chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
19/10/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng – CTCP Đá hoàng Mai
18/10/2021 Thông báo bán đấu giá cp của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
18/10/2021 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Bắc Thăng Long
15/10/2021 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
15/10/2021 Thông báo bán đấu giá theo lô lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
13/10/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Phục Hưng Holdings
12/10/2021 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ Phần Minh Hưng Quảng Trị
01/10/2021 Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Bắc Thăng Long
25/08/2021 Thông báo bán đấu giá Cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sở hữu
Tin trước
16/12/2020 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
14/12/2020 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của CTCP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
10/12/2020 Thông báo về danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đăng ký đấu giá theo lô cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
10/12/2020 Thông báo về việc không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần CTCP Thức ăn Chăn nuôi Thiên Lộc do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
08/12/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại CTCP Phát triển Nông Lâm Hà Tĩnh
07/12/2020 Thông báo bán đấu giá cp của Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng – do Bộ xây dựng sở hữu
07/12/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc
04/12/2020 Thông báo đấu giá cổ phần Nhà Khách Bông Sen
02/12/2020 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
01/12/2020 Thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) Tại CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc