Quyết định của HĐQT SHS v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
11 Tháng Hai 2020        -

 Ngày 10/02/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05-2020/QĐ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2020.

ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra vào hồi 13h30 ngày 24/4/2020 tại Khách sạn Army – 1A Nguyễn Tri Phương – Quận Ba Đình – TP. Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020

Công ty đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến Cơ quan QLNN có liên quan về việc này và sẽ gửi Thông báo mời họp cùng các văn bản có liên quan tới Cổ đông sau khi được Cơ quan QLNN, HĐQT chấp thuận.

Chi tiết Quyết định xin xem tại file đính kèm (văn bản gửi kèm)

Trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:
 00010101_000_SHS_QD_TC_DHCD_2020.pdf
Tin mới
07/04/2021 SHS: Thông báo mua lại trước hạn trái phiếu SHS đã phát hành
29/01/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020
07/08/2020 SHS thông báo hỗ trợ Cổ đông/Người sở hữu cổ phần chứng khoán SHS chưa lưu ký cổ phiếu
Tin trước
11/10/2019 Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng Quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
24/09/2019 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS trước hạn
16/09/2019 Thông báo Chốt danh sách Cổ đông để thanh lý Hợp đồng Quản lý Cổ đông của Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam
10/09/2019 Thông báo về ngày chốt Danh sách NSH Trái Phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng -CTCP
09/09/2019 VRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
30/08/2019 VRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
16/08/2019 SHS: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
13/08/2019 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2019 được soát xét
07/08/2019 SHS được vinh danh nhà tư vấn tiêu biểu tại Diễn đàn M&A
26/07/2019 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019.