SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2020
22 Tháng Bảy 2020        -

SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2020

Chi tiết xem tại File đính kèm hoặc Tại đây.

Tệp đính kèm:
 20200722_94224_SHS_BCBatthuong_Kyhopdongkiem toan_2020.pdf
Tin mới
18/09/2020 SHS CBTT: Quyết định của HĐQT về việc thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng
16/09/2020 Thông báo Mua lại trước hạn TPSHB2019/2Y-P3
16/09/2020 Thông báo về Ngày chốt và ngày thanh toán lãi Trái Phiếu TPSHB2019/2Y-P3
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP EA Súp 5
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận
09/09/2020 Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần SHS của cổ đông Nghiêm Khắc Hải
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc
09/09/2020 Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận
04/09/2020 SHS: Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đợt 3.2020
Tin trước
20/07/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2020
16/07/2020 SHS: Công bố giao dịch của tổ chức có liên quan của PVM
13/07/2020 SHS thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 là 23.07.2020
10/07/2020 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019
02/07/2020 SHS: CBTT Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đợt 1 năm 2020
01/07/2020 CBTT: SHS trở thành cổ đông lớn mã cổ phiếu TEG
25/06/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
24/06/2020 SHS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
24/06/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
16/06/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2020