Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
28 Tháng Tám 2020        -

 

Tin mới
29/09/2020 Thông báo bán đấu giá cp của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do EVN sở hữu
29/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
21/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Trung Tâm Nông Nghiệp Mùa Xuân
10/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Phà An Giang
07/09/2020 Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
07/09/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ Phần NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Tin trước
28/08/2020 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
20/08/2020 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC) thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP
18/08/2020 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ Phần In Tổng hợp Bình Dương
17/08/2020 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI - VINACOMIN
11/08/2020 Thông báo chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà
07/08/2020 Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Cần Thơ
07/08/2020 Thông báo bán đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
06/08/2020 Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Phát triển công trình Viễn thông
06/08/2020 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông Vũng Tàu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu
05/08/2020 Thông báo bán đấu giá cp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4