SHS CBTT: Quyết định của HĐQT về việc thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng
18 Tháng Chín 2020        -

SHS_CBTT_Quyết định của HĐQT về việc thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng

Chi tiết xem tại File đính kèm!

Tệp đính kèm:
 20200918_113058_SHS_BCbatthuong_NQ HDQT vv lap phong giao dich Hai Phong.pdf
Tin mới
Không có tin mới hơn
Tin trước
17/08/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020
10/08/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020
07/08/2020 SHS thông báo hỗ trợ Cổ đông/Người sở hữu cổ phần chứng khoán SHS chưa lưu ký cổ phiếu
22/07/2020 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2020
10/07/2020 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019
25/06/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
24/06/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
16/06/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2020
27/04/2020 SHS ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2020: 20/05/2020
23/04/2020 SHS: CBTT tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHS