SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
08 Tháng Mười 2021        -

Ngày 08/10/2021, căn cứ thẩm quyền theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và pháp luật cho phép, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội đã ban hành các Quyết định về việc xử lý cổ phiếu phát hành thêm năm 2021 (chào bán cho Cổ đông hiện hữu và Cán bộ nhân viên) còn dư.
(Do Cổ đông và Cán bộ nhân viên không đăng ký mua hết)

Chi tiết Quyết định xem tại văn bản đính kèm.
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội trân trọng thông báo.

SHS_QD 26_2021 xu ly CP PHT con du

SHS QD HDQT 27 2021 xu ly cp Esop con du

Tin mới
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
Tin trước
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
24/08/2021 SHS Báo cáo cơ cấu cổ đông tại ngày ĐKCC 24.08.2021
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu SHS năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)
10/08/2021 SHS: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đối với cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 và cổ tức bằng tiền năm tài chính 2020