THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
17 Tháng Mười Một 2021        -

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_CBTT canh tranh - LM3.rar
Tin mới
30/11/2021 Thông báo kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP LILAMA 3
Tin trước
12/11/2021 Thông báo kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh mua Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex
12/11/2021 Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của CT TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Lilama 3
09/11/2021 Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của CTCP CK TP HCM
09/11/2021 Thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu CTCP Đá Hoàng Mai
30/10/2021 Thông báo chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam CTCP Tập đoàn Haprosimex
30/10/2021 Thông báo bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Lilama 3
29/10/2021 Thông báo kết quả đăng ký đầu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
21/10/2021 Bản CBTT chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Tập đoàn Haprosimex
19/10/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng – CTCP Đá hoàng Mai
18/10/2021 Thông báo bán đấu giá cp của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu