Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 1 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Thuận Bắc
08 Tháng Mười Một 2021        -

 

Tệp đính kèm:
 20211108_000_THONG BAO NGAY CHOT MUA LAI THUAN BAC.pdf
Tin mới
26/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thuận Bắc từ 28/11/2021
26/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Thủy Điện Pắc Ma từ 28/11/2021 đến 28/02/2022
24/11/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Lê Thị Ngọc Uyên
24/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 3 từ ngày 26/11/2021
24/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 2 từ ngày 26/11/2021
24/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu CTCP Ea Súp 1 từ ngày 26/11/2021
19/11/2021 Thông báo Về việc Thanh lý hợp đồng Ủy thác Quản lý cổ đông giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội
17/11/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Phạm Văn Đành
17/11/2021 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để thanh lý hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội
15/11/2021 Thông báo Lãi suất Trái phiếu LPB7Y202001 và LPB10Y202004 kỳ tính lãi thứ 2
Tin trước
08/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 6 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Thuận Bắc
08/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 1 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận
08/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 6 Trái phiếu Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận
08/11/2021 Thông báo Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu của Nguyễn Thị Thanh Tâm
05/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 5 Trái phiếu CTCP Ea Súp 3
05/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 2 Trái phiếu CTCP Ea Súp 3
05/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 2 Trái phiếu CTCP Ea Súp 2
05/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Mua lại trước hạn lần 2 Trái phiếu CTCP Ea Súp 1
05/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 5 Trái phiếu CTCP Ea Súp 2
05/11/2021 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 5 Trái phiếu CTCP Ea Súp 1