Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan với Người nội bộ
12 Tháng Tư 2021        -

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan của Người nội bộ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã cổ phiếu: SHS

- Họ tên Người nội  bộ: Trần Sỹ Tiến

- Chức vụ tại SHS: Phó Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

- Số lượng cổ phiếu SHS người nội bộ đang sở hữu: 0 cp, tỷ lệ 0%/Vốn điều lệ

- Họ và tên Người có liên quan: Phạm Thị Thiêm

- Mối quan hệ với Người nội bộ: Là mẹ đẻ của Người Nội bộ

- Loại giao dịch Người có liên quan đăng ký: Bán cổ phiếu SHS

- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ đăng ký bán: 500.000 cp, tỷ lệ 0,24%/Vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp

- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

 Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/05/2021

(chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

Công ty trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:
 00010101_000_CBTT_GDCP_SHS.pdf
Tin mới
14/04/2021 SHS tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 16.06.2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Tin trước
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
30/03/2021 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
23/03/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
25/12/2020 CBTT: Quyết định giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thùy Linh
25/12/2020 CBTT: Quyết định thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Thị Bích Thảo
18/12/2020 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan - SHB
17/12/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn với Bên liên quan - PVM
24/11/2020 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn
18/11/2020 SHS: Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn
05/11/2020 SHS: Công bố thông tin về Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Hải Phòng