Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan với Người nội bộ
12 Tháng Tư 2021        -

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan của Người nội bộ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã cổ phiếu: SHS

- Họ tên Người nội  bộ: Trần Sỹ Tiến

- Chức vụ tại SHS: Phó Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

- Số lượng cổ phiếu SHS người nội bộ đang sở hữu: 0 cp, tỷ lệ 0%/Vốn điều lệ

- Họ và tên Người có liên quan: Phạm Thị Thiêm

- Mối quan hệ với Người nội bộ: Là mẹ đẻ của Người Nội bộ

- Loại giao dịch Người có liên quan đăng ký: Bán cổ phiếu SHS

- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ đăng ký bán: 500.000 cp, tỷ lệ 0,24%/Vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp

- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

 Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/05/2021

(chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

Công ty trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:
 00010101_000_CBTT_GDCP_SHS.pdf
Tin mới
19/10/2021 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho kỳ kết toán từ 31/08/2021 đến 14/10/2021
16/10/2021 SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
Tin trước
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
30/03/2021 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
23/03/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
25/12/2020 CBTT: Quyết định giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thùy Linh
25/12/2020 CBTT: Quyết định thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Thị Bích Thảo
18/12/2020 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan - SHB
17/12/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn với Bên liên quan - PVM
24/11/2020 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn
18/11/2020 SHS: Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn
05/11/2020 SHS: Công bố thông tin về Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Hải Phòng