Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
23 Tháng Ba 2021        -

 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) thông báo về giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ như sau:

- Mã cổ phiếu: SHS

- Họ tên Người nội  bộ: Trần Thị Thu Thanh

- Chức vụ tại SHS: Phó Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu SHS người nội bộ đang sở hữu: 146.600 cp, tỷ lệ 0,07%/Vốn điều lệ

- Loại giao dịch đăng ký: Bán

- Số lượng cổ phiếu SHS người nội bộ đăng ký bán: 146.600 cp, tỷ lệ 0,07%/Vốn điều lệ

- Giá trị giao dịch dự kiến: 1.466.000.000 VND (theo mệnh giá 10.000 đồng/cp)

- Số lượng cổ phiếu SHS người nội bộ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp

- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận

 Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 15/04/2021

(chi tiết xem tại văn bản đính kèm bên dưới)

Công ty trân trọng thông báo.

 

Tệp đính kèm:
 20210323_171238_CBTT vv Dang Ky GD CP SHS cua Nguoi Noi Bo.pdf
Tin mới
19/10/2021 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho kỳ kết toán từ 31/08/2021 đến 14/10/2021
16/10/2021 SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
Tin trước
25/12/2020 CBTT: Quyết định giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thùy Linh
25/12/2020 CBTT: Quyết định thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Thị Bích Thảo
18/12/2020 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan - SHB
17/12/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn với Bên liên quan - PVM
24/11/2020 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn
18/11/2020 SHS: Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn
05/11/2020 SHS: Công bố thông tin về Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Hải Phòng
30/10/2020 SHS: Công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc
18/09/2020 SHS CBTT: Quyết định của HĐQT về việc thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng
17/08/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020