SHS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu SHS của Nhóm cổ đông có liên quan Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh
01 Tháng Bảy 2021        -

 

Ngày 30/6/2021, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tiếp tục nhận được Hồ sơ công bố thông tin giao dịch cổ phiếu SHS của nhóm cổ đông có liên quan với nhau

Tên nhóm cổ đông:

1.     Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh

2.     Công ty CP TM Hòa Bình Minh

3.     Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh

4.     Công ty CP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

5.     Ông Bùi Minh Lực – TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh, TVHĐQT Công ty CP TM Hòa Bình Minh;

Giám đốc CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh, TGĐ Công ty TNHH TCT Hòa Bình Minh;

6.     Ông Bùi Quang Minh – TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh, con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền,

7.     Ông Bùi Công Thành - TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh, con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền

8.     Bà Nguyễn Thị Hiền - TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh; vợ ông Bùi Minh Lực

Công ty công bố toàn văn Công văn của nhóm cổ đông, bao gồm:

- Trở thành cổ đông lớn của SHS kể từ ngày 17/06/2021

- Thay đổi sở hữu trên 01% cổ phiếu SHS kể từ ngày 21/06/2021

- Không còn là  cổ đông lớn của SHS kể từ ngày 23/06/2021

Trước đó, ngày 24/6/2021 nhóm cổ đông đã thực hiện một phần nội dung công bố thông tin về các giao dịch này,

Chi tiết xem tại https://www.shs.com.vn/News/2021624/1010771/shs-cong-bo-thong-tin-giao-dich-cua-nhom-co-dong-so-huu-nhieu-co-phieu-shs.aspx

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo./.


Tệp đính kèm:
 00010101_000_CV_CBTT_co_dong_6.5_phan_tram_cp_SHS_Bui_Minh_Luc.pdf
Tin mới
27/07/2021 SHS: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC cho năm tài chính 2021
21/07/2021 SHS: Công bố thông tin tiếp tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Thị Thu Thanh
13/07/2021 SHS: Công văn đính chính thời gian phát hành Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
Tin trước
25/06/2021 SHS: Công bố thông tin các quyết định của HĐQT liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán
24/06/2021 SHS công bố thông tin giao dịch của Nhóm Cổ đông sở hữu nhiều cổ phiếu SHS
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua cổ tức của năm 2020
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Điều lệ và các Quy chế
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc chào bán, phát hành chứng khoán
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
16/06/2021 SHS: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu kèm theo
04/06/2021 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan (SHB Hà Nội)
12/05/2021 NCLQ của Người nội bộ hoàn tất việc bán cổ phiếu SHS
14/04/2021 SHS tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 16.06.2021