SHS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu SHS của Nhóm cổ đông có liên quan Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh
01 Tháng Bảy 2021        -

 

Ngày 30/6/2021, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tiếp tục nhận được Hồ sơ công bố thông tin giao dịch cổ phiếu SHS của nhóm cổ đông có liên quan với nhau

Tên nhóm cổ đông:

1.     Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh

2.     Công ty CP TM Hòa Bình Minh

3.     Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh

4.     Công ty CP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

5.     Ông Bùi Minh Lực – TGĐ Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh, TVHĐQT Công ty CP TM Hòa Bình Minh;

Giám đốc CTCP Gạch ốp lát Hòa Bình Minh, TGĐ Công ty TNHH TCT Hòa Bình Minh;

6.     Ông Bùi Quang Minh – TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh, con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền,

7.     Ông Bùi Công Thành - TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh, con trai ông Bùi Minh Lực, bà Nguyễn Thị Hiền

8.     Bà Nguyễn Thị Hiền - TVHĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh; vợ ông Bùi Minh Lực

Công ty công bố toàn văn Công văn của nhóm cổ đông, bao gồm:

- Trở thành cổ đông lớn của SHS kể từ ngày 17/06/2021

- Thay đổi sở hữu trên 01% cổ phiếu SHS kể từ ngày 21/06/2021

- Không còn là  cổ đông lớn của SHS kể từ ngày 23/06/2021

Trước đó, ngày 24/6/2021 nhóm cổ đông đã thực hiện một phần nội dung công bố thông tin về các giao dịch này,

Chi tiết xem tại https://www.shs.com.vn/News/2021624/1010771/shs-cong-bo-thong-tin-giao-dich-cua-nhom-co-dong-so-huu-nhieu-co-phieu-shs.aspx

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo./.


Tệp đính kèm:
 00010101_000_CV_CBTT_co_dong_6.5_phan_tram_cp_SHS_Bui_Minh_Luc.pdf
Tin mới
28/09/2022 SHS : CBTT Quyết định của HĐQT thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở làm việc của Chi nhánh Tp. HCM
27/09/2022 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa SHS với Tổ chức có liên quan (SHB)
23/09/2022 SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi (với vốn Điều lệ 8.131.567.480.000 đồng)
19/09/2022 SHS: Thông báo ngày điều chỉnh Tổng số lượng chứng khoán SHS Nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa
13/09/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9
06/09/2022 SHS: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi
06/09/2022 SHS: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của SHS
06/09/2022 SHS: CBTT Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
06/09/2022 SHS: CBTT thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
05/09/2022 SHS: CBTT Thay đổi Tổ chức có liên quan của người nội bộ
Tin trước
25/06/2021 SHS: Công bố thông tin các quyết định của HĐQT liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán
24/06/2021 SHS công bố thông tin giao dịch của Nhóm Cổ đông sở hữu nhiều cổ phiếu SHS
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua cổ tức của năm 2020
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Điều lệ và các Quy chế
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc chào bán, phát hành chứng khoán
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
16/06/2021 SHS: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu kèm theo
04/06/2021 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan (SHB Hà Nội)
12/05/2021 NCLQ của Người nội bộ hoàn tất việc bán cổ phiếu SHS
14/04/2021 SHS tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 16.06.2021